"Филателен преглед",бр.10, 2016

31.10.2016

• Новите пощенски марки на България.
• Тематичен план за издаването на български пощенски марки през 2017 г.
• Информация за международния панаир на колекционерите „БУЛКОЛЕКТО 2016“ в Пловдив.
• Изследване: „Как изглежда оригиналната „Черна петица“ и какво я свързва със Силистра“.
• Покана за участие в общото събрание на Съюаза на българските филателисти на 3 декември 2016 г.
• Успех на председателя на СБФ Спас Панчев на световната филателна изложба „Филатайпе 2016“.

« назад към Списание "Филателен преглед"

Партньори: Тангра7