"Филателен преглед",бр.3, 2016

31.03.2016

  • • Ново издание: първият пощенски блок в света за шимпанзето ХАМ, летяло в Космоса.
  • • За 80-годишнината от раждането на художника Асен Старейшински.
  • • Последната пощенска миниатюра на проф. Александър Поплилов
  • • Сантимите – авантюра ли са на княз Дондуков?
  • • Повече за единствената поредица, печатана на металогравюра в България
  • • Разновидностите в пощенските марки „Селскостопански животни“ от 1951-1953 г.
  • • Поредицата от статии „Кримската война в България“ – четвърта част
  • • Нови пощенски издания на българската пощенска администрация

« назад към Списание "Филателен преглед"

Партньори: Тангра7