"Филателен преглед",бр.1, 2016

31.01.2016

  •  • Списък на извадените от употреба пощенски марки от № 5008 до № 5059 по българския каталог
  • • Новини от СБФ
  • • Още за националната филателна изложба „Велико Търново 2015“
  • • Новооткрити разновидности от първото и второто издание на „Шипка“
  • • Българските надпечатки „Мостра“ от началото на 70-те години на миналия век.
  • • Още едно мнение за произхода на марките „Русенски такси“
  • • Кримската война в България – част 3

« назад към Списание "Филателен преглед"

Партньори: Тангра7