Списание "Филателен преглед"

  • Новият каталог на пощенските марки 2006-2016Новият каталог на пощенските марки 2006-2016
  • Каталог на българските пощенски марки /2014 година/, издаден от Български Пощи ЕАД Каталог на българските пощенски марки /2014 година/, издаден от Български Пощи ЕАД
  • Каталог на българските пощенски марки /2009 – 2014 година/ с актуализация на някои от изданията след 2009 г.Каталог на българските пощенски марки /2009 – 2014 година/ с актуализация на някои от изданията след 2009 г.
  • Приложение към каталога на българските пощенски марки - 2009г.-2011г.Приложение към каталога на българските пощенски марки - 2009г.-2011г.
  • Каталог на българските пощенски марки (1879-2009)Каталог на българските пощенски марки (1879-2009)
Адрес:
тел.
GSM:
1000 София, ПК 798
02/ 953 28 55
0898 28 26 16
e-mail:
philap@abv.bg
georgefil@abv.bg

 

 

За списанието
"Филателен преглед" бр.7, 2013г.

"Филателен преглед" бр.7, 2013г.

29.07.2013

Ново съвместно издание - този път със САЩ

"Филателен преглед" бр.6, 2013г.

"Филателен преглед" бр.6, 2013г.

25.06.2013

Бум от продажби на блока за "Св. Св. Кирил и Методий"

"Филателен преглед" бр.5, 2013г.

"Филателен преглед" бр.5, 2013г.

31.05.2013

Богата информация за новите пощенски издания

"Филателен преглед" бр.4, 2013г.

"Филателен преглед" бр.4, 2013г.

30.04.2013

- 65 години футболен клуб ЦСКА
- Нови редовни поздравителни марки

"Филателен преглед" бр.3, 2013г.

"Филателен преглед" бр.3, 2013г.

30.03.2013

Новият правилник за оценка на експонати “Отворен клес”

"Филателен преглед" бр.2, 2013г.

"Филателен преглед" бр.2, 2013г.

28.02.2013

Първото съвместно издание с Русия....

"Филателен преглед" бр.1, 2013г.

"Филателен преглед" бр.1, 2013г.

31.01.2013

Новите пощенски марки ....

"Филателен преглед" бр.12, 2012г.

"Филателен преглед" бр.12, 2012г.

30.12.2012

Каталог на българските пощенски марки 2009 - 2012
Актуализирани цени на редовните български марки от 1999 и 2004 г.

"Филателен преглед" бр.11, 2012г.

"Филателен преглед" бр.11, 2012г.

30.11.2012

Новите пощенски марки
Първо съвместно издание “България - Казахстан”

"Филателен преглед" бр.10, 2012г.

"Филателен преглед" бр.10, 2012г.

31.10.2012

Тематичен план за новите пощенски марки и други пощенски продукти през 1913г.

"Филателен преглед" бр.9, 2012г.

"Филателен преглед" бр.9, 2012г.

30.09.2012

Надпечатката "Посетете България" - ново изследване

"Филателен преглед" бр.8, 2012г.

"Филателен преглед" бр.8, 2012г.

31.08.2012

Отново Булколекто в Пловдив - 26 - 28 октомври, Международен панаир Плодив

"Филателен преглед" бр.7, 2012г.

"Филателен преглед" бр.7, 2012г.

31.07.2012

Великолепен блок за ХХХ летни олимпийски игри в Лондон на художничката Ралица Николова

Партньори: Тангра7