Списание "Филателен преглед"

  • Новият каталог на пощенските марки 2006-2016Новият каталог на пощенските марки 2006-2016
  • Каталог на българските пощенски марки /2014 година/, издаден от Български Пощи ЕАД Каталог на българските пощенски марки /2014 година/, издаден от Български Пощи ЕАД
  • Каталог на българските пощенски марки /2009 – 2014 година/ с актуализация на някои от изданията след 2009 г.Каталог на българските пощенски марки /2009 – 2014 година/ с актуализация на някои от изданията след 2009 г.
  • Приложение към каталога на българските пощенски марки - 2009г.-2011г.Приложение към каталога на българските пощенски марки - 2009г.-2011г.
  • Каталог на българските пощенски марки (1879-2009)Каталог на българските пощенски марки (1879-2009)
Адрес:
тел.
GSM:
1000 София, ПК 798
02/ 953 28 55
0898 28 26 16
e-mail:
philap@abv.bg
georgefil@abv.bg

 

 

За списанието
"Филателен преглед" бр.8, 2014г

"Филателен преглед" бр.8, 2014г

31.08.2014

Почина нашият приятел, големият български филателист Симеон Йорданов.
Поклон пред паметта му!

"Филателен преглед" бр.7, 2014г

"Филателен преглед" бр.7, 2014г

31.07.2014

Ново малотиражно издание - малък лист "Български цирково изкуство".

"Филателен преглед" бр.6, 2014г

"Филателен преглед" бр.6, 2014г

30.06.2014

Новите български пощенски марки за Юни 2014г.

"Филателен преглед" бр.5, 2014г

"Филателен преглед" бр.5, 2014г

30.05.2014

Новото издание “Европа 2014”

"Филателен преглед" бр.4, 2014г

"Филателен преглед" бр.4, 2014г

30.04.2014

Богата информация за новите

"Филателен преглед" бр.3, 2014г

"Филателен преглед" бр.3, 2014г

29.03.2014

135 г. Български парламентаризъм
Международна филателна изложба"Балканфила 2014г."

"Филателен преглед" бр.2, 2014г.

"Филателен преглед" бр.2, 2014г.

27.02.2014

Специално издание с редовната поредица "Гъби"
Преглед на марковата продукция за 2013г.

"Филателен преглед" бр.1, 2014г.

"Филателен преглед" бр.1, 2014г.

01.01.2014

Новите български пощенски марки

"Филателен преглед" бр.12, 2013г.

"Филателен преглед" бр.12, 2013г.

01.12.2013

В книжката са публикувани и промените на цените на редовните марки

"Филателен преглед" бр.11, 2013г.

"Филателен преглед" бр.11, 2013г.

30.11.2013

Признание за българската филателия в Португалия ....

"Филателен преглед" бр.10, 2013г.

"Филателен преглед" бр.10, 2013г.

25.10.2013

Международен панаир на колекционерите “Булколекто 2013”

"Филателен преглед" бр.9, 2013г.

"Филателен преглед" бр.9, 2013г.

27.09.2013

Филателни приключения в Тайланд

"Филателен преглед" бр.8, 2013г.

"Филателен преглед" бр.8, 2013г.

30.08.2013

Новите български марки: малък лист с лимитиран тираж " Морски фарове "

Партньори: Тангра7