Списание "Филателен преглед"

  • Новият каталог на пощенските марки 2006-2016Новият каталог на пощенските марки 2006-2016
  • Каталог на българските пощенски марки /2014 година/, издаден от Български Пощи ЕАД Каталог на българските пощенски марки /2014 година/, издаден от Български Пощи ЕАД
  • Каталог на българските пощенски марки /2009 – 2014 година/ с актуализация на някои от изданията след 2009 г.Каталог на българските пощенски марки /2009 – 2014 година/ с актуализация на някои от изданията след 2009 г.
  • Приложение към каталога на българските пощенски марки - 2009г.-2011г.Приложение към каталога на българските пощенски марки - 2009г.-2011г.
  • Каталог на българските пощенски марки (1879-2009)Каталог на българските пощенски марки (1879-2009)
Адрес:
тел.
GSM:
1000 София, ПК 798
02/ 953 28 55
0898 28 26 16
e-mail:
philap@abv.bg
georgefil@abv.bg

 

 

За списанието
"Филателен преглед",бр.11-12, 2016

"Филателен преглед",бр.11-12, 2016

30.12.2016

Двете книжки на сп. „Филателен преглед“ са обединени в един том

"Филателен преглед",бр.10, 2016

"Филателен преглед",бр.10, 2016

31.10.2016

Новите пощенски марки на България.

"Филателен преглед",бр.9, 2016

"Филателен преглед",бр.9, 2016

30.09.2016

Българската Уики - общност с първа пощенска марка.

"Филателен преглед",бр.8, 2016

"Филателен преглед",бр.8, 2016

31.08.2016

Новите пощенски марки на България.

"Филателен преглед",бр.7, 2016

"Филателен преглед",бр.7, 2016

31.07.2016

Цифри и факти от Световната филателна изложба „Ню Йорк 2016“

"Филателен преглед",бр.6, 2016

"Филателен преглед",бр.6, 2016

30.06.2016

Спортната тема тази година е „Шахмат“

"Филателен преглед",бр.5, 2016

"Филателен преглед",бр.5, 2016

31.05.2016

Ново издание: „Антични тракийски монети“ – част II.

"Филателен преглед",бр.4, 2016

"Филателен преглед",бр.4, 2016

30.04.2016

Ново издание: „Европа 2016, Мислете зелено“.

"Филателен преглед",бр.3, 2016

"Филателен преглед",бр.3, 2016

31.03.2016

Ново издание: първият пощенски блок в света за шимпанзето ХАМ

"Филателен преглед",бр.2, 2016

"Филателен преглед",бр.2, 2016

29.02.2016

Списък на сувенирните издания

"Филателен преглед",бр.1, 2016

"Филателен преглед",бр.1, 2016

31.01.2016

Списък на извадените от употреба пощенски марки

"Филателен преглед",бр.11 и 12, 2015

"Филателен преглед",бр.11 и 12, 2015

31.12.2015

Двата броя на списанието – 11 и 12, са обединени в едно.

"Филателен преглед",бр.10, 2015

"Филателен преглед",бр.10, 2015

31.10.2015

Новите поздравителни марки на България

Партньори: Тангра7