Управителен съвет

Председател:
Спас Панчев


                                          

 

 

Зам.-председатели:
 
1. Георги Дечев - пощ.администрация, маркоиздаване
2. Константин Пенков - дружествата в София и страната
Членове:
1. Богдан Стефанов, Габрово - изложбата ПЛОВДИВ 2019
2. Владимир Куртев, София - пропагандна дейност
3. Димитър Димитров, София - изложбена дейност в страната
4. Димитър Монев, София - каталожна дейност
5. Иван Бърнев, София - контакти с други сродни организации
6. Иван Панайотов, Велико Търново - дружествата в Централна България
7. Красимир Лилов, София - зонални и национални срещи, търгове
8. Николай Пенев, Варна - дружествата в Североизточна България
9. Николай Младенов, Плевен - дружествата в Северозападна България
10. Орлин Тодоров, Дупница - младежка дейност и Филателна академия
11. Стефан Стефанов, Пловдив - дружества в Южна България
12. Тотю Карастойков, София - максимафилия и други колекц. области
 

 

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Председател:

Йордан Трифонов
 

Членове:
  • Иван Андреев
  • Васил Генчев

 

 

Партньори: Тангра7