Европа 2017 - замъци

04.05.2017

На 04.05.2017 г. беше пуснато в употреба издание на тема „ЕВРОПА 2017 – замъци“ – две пощенски марки, две пощенски марки в блок, карнетка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.
І. За пощенските марки:
1.
Вид на изданието: две пощенски марки
Размер на марките: 39/28,5 мм
Перфорация: гребеновидна защитна
Техника на отпечатване: офсет
Хартия: бяла
Номинална стойност на марките: 0,65 лв. и 2,10 лв.
Тираж: • 0,65 лв. – 20 000 броя,
отпечатани в 4 000 бр. блок-листа, всеки от които съдържа 5 бр. пощенски марки и една винетка
• 2,10 лв. – 20 000 броя,
отпечатани в 4 000 бр. блок-листа, всеки от които съдържа 5 бр. пощенски марки и една винетка
2.
Вид на изданието: две пощенски марки в блок
Размер на марките: 35/25 мм
Перфорация: рамковидна
Техника на отпечатване: офсет
Хартия: бяла
Номинална стойност на марките: 0,65 лв. и 2,10 лв.
Тираж: 11 000 броя.
3.
Вид на изданието: две пощенски марки в карнетка
Размер на марките: 39/28,5 мм
Перфорация: линейна между марките
Техника на отпечатване: офсет
Хартия: бяла
Номинална стойност на марките: 0,65 лв. и 2,10 лв.
Тираж: • 0,65 лв. – 21 200 броя,
отпечатани в 5 300 бр. блок-листа, всеки от които съдържа 4 бр. пощенски марки
• 2,10 лв. – 21 200 броя,
отпечатани в 5 300 бр. блок-листа, всеки от които съдържа 4 бр. пощенски марки
Тираж на карнетката 5 300 броя.
II. За пощенския продукт:
Вид на изданието: илюстрован плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга
Цена на пощенската услуга: 0,65 лв.
Тираж: 1 577 броя.
Художник: Емилиян Станкев

 

« назад към Нови пощенски издания

Партньори: Тангра7