Международна филателна изложба "България - Португалия" - 24-26 Октомври 2014г., Пловдив

Партньори: Тангра7