ФИЛАТЕЛНИ МАГАЗИНИ

√ СП “Българска филателия и нумизматика” – отдел “Вътрешна търговия”, тел. 02/ 953 16 18,
 • София 1612, ул. “Хайдушка поляна” №8 :
 • София, ул. “Парчевич” №14, тел. 02/954 99 97
 • София, подлеза на НДК, тел. 02/986 26 74
 • Пловдив, Централна поща, тел. 032/62 66 39
 • Варна, Централна поща, тел. 052/65 90 88
 • Добрич, ул. “Река Тимок” № 3
 • Плевен, Централна поща, тел. 064/82 48 49
 • Сливен, пощенски клон 1, тел. 044/62 40 67
 • Ловеч, пощенски клон 2, тел. 068/62 46 21
 • Стара Загора, павилиона срещу Централна поща, тел. 042/62 33 10
√ София, магазин в Централна поща
√ София, магазин за филателия и нумизматика БУЛФИЛА
 • Димитър Монев, ул. “Цар Асен” №58, тел. 02/953 36 20, GSM 0878 77 70 81
√ София, сп. “Филателен преглед”, тел. 02/953 28 55, пощ. кутия 798, 1000 София
 • Доставка на пощенско-филателни материали по пощата
√ Русе, Филателен магазин – Галин Кънев, тел. 082/82 32 89

 

« назад към Панаири, борси, срещи

Партньори: Тангра7