СПИСЪК на участниците от България

25.10.2013

СПИСЪК
на участниците от България

 

 

I. Извънконкурсен клас

1. Д-р Георги ПОПОВ, Германия
а) “Пощата през Кримската война в България” 1 т.
б) “Цепелиновата поща до, през и от България” 1 т.
2. Бончо БОНЕВ
“Българската въздушна поща до чужбина - 5 т.
“Надпечатки” и “Голям гълъб”

II. Конкурсен клас
1. Спас ПАНЧЕВ
“Чуждестранни пощи по българските земи 1840-1879 г.” 8 т.
2. Деян НИКОЛОВСКИ
“Българската пощенска история 1879-1899” 5 т.
3. Кръстю КРЪСТЕВ
“Въздушна поща “България 1926-1946” 5 т.
4. Райчо РАЙЧЕВ
“Надпечатки “Поща в Румъния 1916-1917” 5 т.
5. Орлин ТОДОРОВ
“Малък лъв 1889-1901” 8 т.
6. Орлин ТОДОРОВ
“България. Пощенски цялости 1879-1901” 5 т.
7. Симеон ЙОРДАНОВ
“Цензурата в концлагерите на България 1941-1962” 5 т.
8. Цветелина КОСТАДИНОВА
“На конете - с любов!” 5 т.
9. Никола НИКОЛОВ
“Изкуството на италианския Ренесанс” 5 т.
10. Моника МИТАШЕВА
“Моето хоби” 5 т.
11. Евелина МИХАЙЛОВА (младежки клас)
“Специални пощенски услуги 1879-1946” 4 т.
12. Николай ХАРАЛАМБИЕВ (младежки клас)
“Св. Св. Кирил и Методий” 2 т.
13. Емилия СТЕФАНОВА (младежки клас)
“Пеперуди - летящата красота” 5 т.
14. Стефан СТЕФАНОВ (младежки клас)
“Монетите от древността до наши дни” 5 т.

 


Клас “Литература”
1. Борис КАЛИНКОВ, проф. РАДЕНОВСКИ
а) “История с поглед в бъдещето”
б) “Векове, Пощи, Традиции”
2. Редакция “ФИЛАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД”
а) СПИСАНИЕ “Филателен преглед”
б) “КАТАЛОГ на българските пощенски марки (ФЕПРА)” - 3 тома
3. Българска филателна академия (КОЛЕКТИВ)
“Монография ”Източна Румелия и Южна България”, София, 2013 г.
4. Филателно дружество ПЛОВДИВ
Алманах “120 години филателно дружество ПЛОВДИВ”
5. Константин ПЕНКОВ
“Каталог на българските перфини”


 

« назад към Изложби

Партньори: Тангра7