ЕКСПОНАТИТЕ ЕДНО ТАБЛО – СЕРИОЗНА РАБОТА ИЛИ ЗАБАВЛЕНИЕ ЗА ЕНТУСИАСТИ

15.02.2013

ЕКСПОНАТИТЕ ЕДНО ТАБЛО – СЕРИОЗНА РАБОТА
ИЛИ
ЗАБАВЛЕНИЕ ЗА ЕНТУСИАСТИ

    От доста време ми се иска да разкажа на читателите на списанието какво чух, видях, научих и направих като съдия на две от трите големи изложби през тази година – “Балканфила” в Марибор, Словения и Европейската “Планета на Марките” в Париж. Но времето мина, спомените не са избледнели, но се случват нови, важни неща, налитат ме едни мисли… Които искам да споделя.
На последното заседание на Управителния Съвет на Съюза на Българските Филателисти се отчете, че инициативата за представяне на нови експонати в клас “Едно Табло” по време на Пловдивското Изложение на Колекционерството “Булколекто” е набрала сериозна сила и предстои да бъдат показани значителен брой колекции. Подготвените експонати ще бъдат предварително одобрени от нарочна комисия, а по време на “Булколекто” ще се организира за изложителите семинар пред таблата. Същевременно се опасявам, че определена енергия, усилия и материални ресурси са поели в грешна посока. Един феномен в Бългаската Филателия, /г-н главен редактор, моля не поправяйте тези грешки в текста. Те са нарочно. Словосъчетанието Българска Филателия винаги го изписвам с главни букви./ който от много години постоянно прави пропагандни филателни изложби както в залички на не много големи градове, така и в представителни фоайета на престижни културни институции /и това от поне двадесет години/ гордо ме информира, че работи върху изработването на 5 /пет/ различни експоната, които предстои да се представят на този форум. Не искам да бъда разбран погрешно. Много уважавам този човек и се възхищавам на енергията и ентусиазма му. Преживял е сигурно общо пет инсулта и инфаркта, а енергията му е като на тинейджър. Може би и му завиждам за това. Показа ми човека готови листове на един от експонатите. Настоя за мнението ми. Споделих, че идеята е много интересна. Не исках да коментирам реализацията. А тя беше такава, че съответния експонат не трябва да бъде показван на международна изложба, защото би предизвикал във всяко жури в по - добрия случай усмивки, а в по -реалния подигравки към България. В последните двадесет и кусур години светът измисли компютри, какви ли не принтери и разни хитри програми, които помагат за използването им. Освен това английският език е приет едва ли не като официален език както на света, така и във филателията. Експонат, който е създаден с амбицията да се представя не само във фоайето на Централна Поща в София или в Панаирните Палати в Пловдив трябва да е написан не просто на английски, а на добър филателен английски, ако иска да бъде коректно оценен от едно безпристрастно компетентно международно жури. В един от летните броеве на Филателен Преглед беше посветен материал на един нов експонат в клас пощенска история на едно табло. Оформлението на някои от листовете не ми се видя перфектно, а идеята си е супер, материала – за завиждане. Поговорих с колекционера, даде ми копие на експоната. Зачетох текста, не ми хареса. Оказа се, че е направен превод с компютър онлайн – дали гугъл преводач или друга програма, не знам. Не става. Компютрите при преводите все още не са това, което са в шаха например. Искам да съм полезен на хората, решили да изградят конкурсен филателен експонат на едно табло или 16 листа. Ще се опитам да дам повече информация по темата “Експонат в едно табло”. Основното е избора на тема, заглавието на експоната. Темата трябва да е такава като обем, че да НЕ може да се развие на повече от едно табло. Например – Пощите в България през 19-ти век – не става, но Паричните преводи и пратки в България през 19-ти век или История на пощата в Бусманци до 1900 г. – става. Или – темата трябва да е така дефинирана, че да е невъзможно развитието й в друг формат освен на едно табло. В тематиката – напр. Птиците в България – не става, но Птиците в града – може да стане. Същевременно, всеки материал или лист трябва да носи уникална информация, не трябва да има повторение на материал. Ако показваме изданието и полетите до Страсбург за съответната изложба трябва да сме внимателни – пликовете са като близнаци, а не трябва да има повторения. Това важи и за нормалните експонати на пет табла. Преди години, във Варна, на Балканмакс пак имаше много експонати едно табло. Журирахме с г-н Костов. Класът беше още експериментален. Международните правила бяха такива, че имаше златен, сребърен и бронзов медал. Нашите експонати всички бяха за сребро. Сега не е така. Експонатите в едно табло се журират според правилата и критериите в съответния клас. Журират се от същите хора, които оценяват експонатите с размер пет и осем табла. Използват се същите критерии. Дават се същите награди и медали. Златото там си е толкова ценно, колкото и при големите, на осем табла експонати. След установяването на темата, или дори преди това изложителят трябва да е наясно в кой клас иска да бъде експоната. Основните класове в състезателната филателия са:
1. ТРАДИЦИОННА ФИЛАТЕЛИЯ – тук се разработват марките /разл. издания, разновидности, грешки, назъбвания, проекти, проби и накрая пощенската употреба на марките – т. е. марките на пътували материали. / Сайта на ФИП комисията за този клас е www.traditionalphilately.dk , където са описани специалните правила за експониране в този клас
2. ПОЩЕНСКА ИСТОРИЯ – тук марки не се показват освен пътували на различни пощ. документи – пликове, картички, записи и т.н. Показват се и пътували материали без марки – пощенски цялости /пликове, картички и др. с отпечатан таксов знак/, пощенски формуляри и такива освободени от такса /напр. поща на държавната администрация, поща на военнослужащи по време на война/ и заплатена поща без марки – с клейма “франко или такса платена”. В клас “Пощенска История” се разработват следните въпроси:
а/ Пощенските тарифи – показват се и анализират различните тарифи на пощенските пратки
б/ Пощенските пътища – трактовете. Не знам тази дума от къде е дошла в пощенския жаргон. Аз лично не я харесвам. Отнася се за установения път, по който се пренася дадена пощенска пратка – от станцията на подаването, през разменните пощенски станции до станцията на получаване. Понякога възможния маршрут е повече от един и тогава е интересно да се покажат вариантите или изключенията от правилото..
в/ Пощенските клейма. Клеймата са два вида – за унищожаване на марките /датни и неми/ и други, не знам конкретна дума на български. На английски са cancellations и cachets. Първите са клеймата, с които се унищожава марката, а другите носят друга информация – напр. цензурни, за доплащане и др. Често изложителя разработва единствено клеймата – т. нар. Маркофилни експонати. Това не се приема добре от международното жури и се отразява на оценката. Приема се, че изложителя няма достатъчно знания и материал да направи по-пълна разработка.
г/ Процедури – тук се показват показват процедурите – напр. обикновена поща, препоръчана поща, парични пратки, обратни раезписки.
Нещо важно – “филателните пликове”, пътувалите материали, приготвени от филателисти не се толерират. Трябва да се внимава с представянето им.
Отделям повече внимание на този клас защото го разбирам повечко – в него журирам, а и повечето от добрите български експонати са именно в този клас, включително и експоната – носител на големи златни медали от две европейски изложби. Сайта на ФИП комисията за този клас е www.fippostalhistory.com Заслужава си да се види
3. ПОЩЕНСКИ ЦЯЛОСТИ – тук правилата са като при традиционната филателия, но се отнасят не до марките, а до пощенските формуляри както с отпечатан таксов знак – картички, пликове, пощенски записи, колетни декларации, обратни разписки, така и без “отпечатана марка”. Преди години един американец, с когото впоследствие се сприятелихме – Ross Towle изкупи много подобни неща и направи специализиран сайт. Добре, че са хората извън България, да ни “отворят” за разнообразието на материалите, които съществуват. Имаше два експоната на тази тема, които в момента не се представят – на нашия председател, Г-н Спас Панчев и на колекционер от Дания, които преустанови участието си по здравословни причини. Така че, това е ниша, все още незаета, която дава големи възможности. Адреса на сайта е http://www.postalstationery.org
4. АЕРОФИЛАТЕЛИЯ – представят се пощ. материали, доказано летели по въздуха. Тук правилата се доближават до тези при пощенската история, но могат да се представят и различни етикети, винетки и пр. Толерантността към “филателни материали” е по-голяма. Например цепелинови пликове и др. подобни. По – голям е акцента към маршрутите на полетите. Добре е да се проучат разписанията на полетите по различните маршрути. Разработката на клейма тук не е за препоръчване. Марки може да се представят само по изключение. www.fipaero.org е сайта, в който се дават добри насоки за изграждане на експонат.
5. REVENUES CLASS – трудно ми е да определя на български този най-нов клас във състезателната филателия. Най – общо – тук се представят марки и документи с марки, които не са пощенски. Например такива с гербови марки, чрез които се е пълнил бюджета, марки и документи с различни фондови марки и т. н. Това е изключително море, където може да се направят интересни неща.
Адреса на сайта е www.fip-revenue.org
Следват класовете, при които чрез пощенско – филателните материали се разработват теми извън сферата на пощите – т.н. ТЕМАТИЧНА ФИЛАТЕЛИЯ. При тях се използват сюжетите на марките и материалите, за да се разработи темата. На първо място:
6. КЛАС ТЕМАТИКА Този клас се разви страхотно през последните десетина години. Основна заслуга за това е работата на няколко много ентусиазирани и интелигентни филателисти. На първо място човека, изкарал два мандата като председател на Комисията по тематика към ФИП – Prof. Damian Laege от Германия. Преди него тематиката се приемаше за несериозен жанр. Може би защото тя се развиваше основно в бившите социалистически страни на кръжоците по филателия и обикновено не включваше филателни рядкости. Сега, за да се направи тук добър експонат трябват освен свежа идея и много спициализирани знания, също и сериозна банкова сметка, много търпение, работа и късмет. Използват се всякакви материали – като се започне с проектите и пробите на марките, като се мине през куриозите им и се стигне до пътувалите материали. Използват се световни рядкости, предфилателни писма, какви ли не чудесии. Обикновени марки, не дай си боже евтини не се показват. Само в краен случай. Илюстрациите на първодневните пликове също не стават за нищо. Много често се използват листа А3 за подреждане на експонатите, като това се прави от компетентни дизайнери. При представянето Тематиката е лидер сред всички класове. Новият, избран тази година президент на комисията по тематична филателия Jonas Hällström от Швеция е личност изключителна активна и организирана. Относително млад, 40 - 50 годишен, армейски офицер, действащ или вече в резерва, той организира два фантастични семинара за колекционери и съдии в Малмьо, и ма два фантастични експоната. Вяпвам, че традиционната филателия в негово лице има много голямо бъдеще. Сайта на комисията е http://www.f-i-p.ch , т. е часто от сайта на ФИП.
7. МАКСИМАФИЛИЯ Тук ще се въздържа от коментари и пр., защото има люде по-компетентни от мен. Това е закачка към уважаемия г-н Председател на Българското Максимафилно Дружество. В тази област се работи доста, имаме знание, традиции и експонати. Сайта е www.maximaphily.info
8. ОТВОРЕН КЛАС Тук едно табло мисля че няма. Този клас е все още експериментален. Лично аз много му се радвам и мисля, че трябва да се развива. Може би той ще е бъдещето на филателията. В него се допускат представянето на не само филателни материали, но и на други неща – всякаква хартия, банкноти, монети, ордени и медали, значки и какво ли не. Има едно – единствено изискване – да е по-тънко от пет милиметра, за да може да се събира на изложбените табла. Другото основно изискване е филателния материал да е повече като заета площ. Харесвам този клас защото приобщава всякакви колекционери и им дава възможност за изява. За да разбираш експонатите в първите пет изложбени класа в този списък се изискват много специализирани знания, отворения клас е достъпен за всички и е в състояние да привлече нови колекционери. Имаме два много добри експоната в този клас, които могат да се представят достойно навсякъде, а с малко преработка да получат най-високи награди. “София” и “Царското Семейство” на Иван Бърнев, по-познат като Буби.
9. МЛАДЕЖКИ КЛАС. И тук няма едно табло. Но ще дам информация. Привлекателното е, че не се плащат такси за участие на големи изложби, което не е за пренебрегване, а дядовците и татковците може да се опитат да привлекат поколението си към хобито. Има различни възрастови групи и ограничения на броя табла за всяка от тях. Приятно ми е да напомня, че на последната “Балканфила” наш експонат бе определен за най – добър в целия клас “Младежка филателия”, при това без никакво “шушу - мушу”.
Десетия клас в състезателната филателия е “ЛИТЕРАТУРА”. Ще замълчим. И пропуснах един откровено измислен – Астрофилателия – за писма летяли в космоса. Тинтири минтири.
За които не знаят, съществува много добра филателна “изложба” във виртуалното пространство. Измислиха я преди няколко години двама чехи. Казва се “Експонет”. Адресът е: http://www.japhila.cz/hof/exponet_menu.htm Участват около 60 изложители с голямо количество експонати. Тях можете да видите тук: http://japhila.blogspot.com/ За да илюстрирам колко е интересен и полезен този сайт ще цитирам данните към 12.10.2012 – общо 1,658,080 посещения през последния месец от 236,760 уникални посетителя! Като че ли данните за болестното състояние на филателията са силно пресилени.
Приключвам, с надеждата да съм полезен. С удоволствие ще отговарям на индивидуални запитвания по темата на изложението. Телефона ми е 0887 978 967, а имейла – bnb11@abv.bg

Бончо Бонев

 

« назад към Изложби

Партньори: Тангра7