New editions

“World Soccer Championship, June 11 – July 11 2010, South Africa”

10.06.2010

On 10.6.2010 an issue was put into use with a subject: “World Soccer Championship, June 11 – July 11 2010, South Africa”...

“Dog Breeds typical for the Balkan region”

09.06.2010

На 9.6.2010 г. е пуснато в употреба издание на тема: “Породи кучета, характерни за Балканския регион”: 1(една) пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Това е първото издание за международната филателна изложба БАЛКАНФИЛА 2010.

“Anniversary for composers Emanuil Manolov (1860-1902), Robert Shuman (1810-1856)”

08.06.2010

On 8.06.2010 г. an issue was put into use with a subject: “Anniversary for composers Emanuil Manolov (1860-1902), Robert Shuman (1810-1856)”...

“Centennial for academic Angel Balevski (1910-1997)”

21.05.2010

On 21.05.2010 an issue was put into use with a subject: “Centennial for academic Angel Balevski (1910-1997)” – illustrated postal card with a standard price sign...

“International day of the biological diversity”

27.05.2010

On 21.05.2010 an issue was put into use with a subject “International day of the biological diversity”...

Партньори: Тангра7