Съюз на Българските филателисти

  • Съюзът на българските филателисти е доброволно, културно-просветно и творческо сдружение на филателистите в България.
  • Сдружението е учредено на основание чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  • Съюзът на българските филателисти ръководи и подпомага дейността на своите членове, обединени в клонове (дружества) и секции в различни градове на България.
  • Съюзът на българските филателисти е правоприемник на Съюза на марколюбителските дружества в България, учреден на 16 юни 1938 г.
  • Организацията има богата история и активна обществено-полезна дейност, насочена към популяризирането на филателията сред обществеността в България и най-вече към учениците и младите хора; организиране на изложби, семинари, курсове и кръжоци; развиване на научно-изследователска дейност; провеждане на срещи за размяна, търгове, консултации; предостяване на услуги: оценка и експертизи на пощенски марки и др.
  • Съюзът на българските филателисти е член на Световната филателна федерация (FIP) – от 1938 г., и на Европейската филателна федерация (FEPA) – от 1989 г.
  • Съюзът на българските филателисти сътрудничи с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Български пощи - ЕАД
  • Сдружението има свой печатен орган – списание “Филателен преглед”.

НАЦИОНАЛНА ФИЛАТЕЛНА ИЗЛОЖБА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВМЕСТО В ПЛОВДИВ

20.11.2014

Това реши Управителния съвет на Съюза на българските филателисти на последното си заседания.

Партньори: Тангра7